Allemaal Wel Jong!

04-12-2021

27 jaar geleden werd Wel Jong Niet Hetero opgericht als koepelorganisatie voor Vlaamse en Brusselse holebi-jongerenorganisaties. Doorheen de jaren groeide het aanbod uit tot een brede jongerenwerking, waarbij niet enkel seksualiteit maar ook genderbeleving en andere aspecten van identiteit een belangrijke rol spelen.

De naam die ons meer dan een kwarteeuw geleden op de kaart zette was daarom al enkele jaren aan een update toe. 

‘Wel Jong’ nodigt uit tot aanvulling, met ruimte voor ieders identiteit en zelfexpressie. Meer dan ooit staat Wel Jong voor plezier maken, jezelf zijn, zorgen voor elkaar en opkomen voor elkaar," vertelt coördinator Sander Cornelis. 

Wel Jong organiseert ontmoeting via activiteiten en kampen waar alle jongeren zich veilig kunnen voelen in hun lichaam, identiteit en seksualiteit. De organisatie biedt zowel jongeren, verenigingen als scholen toegankelijke informatie aan met betrekking tot die thema’s. Ook komt ze op voor de belangen van LGBTQ+ jongeren in het maatschappelijk debat. 

De stem van de jongeren in een uniek jasje.

Naast de nieuwe naam pakt de organisatie ook uit met een frisse, nieuwe huisstijl en een diversiteit aan logo’s. Hierbij werd sterk geluisterd naar de stem van jongeren. Het Gentse creatieve bureau ‘Heren Loebas’ werkte samen met hen de huisstijl uit. 

Wel Jong kiest niet voor één vast logo, maar wel voor een logo met veel vormen en kleuren die oneindig met elkaar gecombineerd kunnen worden. Zo wordt de diversiteit binnen de LGBTQ+ gemeenschap in de verf gezet. Jongeren en verenigingen kunnen op basis van hun eigen stijl, gevoel of expressie zowel de vormen als de kleuren een eigen invulling geven. Hiermee geeft de organisatie een knipoog naar de unieke identiteiten van hun jongeren die naast verschillen in lichaam, seksualiteit of genderidentiteit vooral ook een belangrijke eigenschap delen: "We zijn allemaal Wel Jong."