Pride gaat over ons allemaal, altijd, overal!

16-05-2022

Zaterdag, 21 mei 2022, vieren we in Brussel de eerste Pride post-covid waarbij we nog eens op straat mogen komen. En dat is nog steeds erg belangrijk. We vullen de straten om te vieren dat LGBTQ+ personen in België het steeds beter hebben, maar ook om te blijven opkomen voor gelijkwaardigheid. Want ook vandaag, op de Internationale dag tegen holebi-, trans- en interseksefobie (IDAHOBIT) is ‘jezelf zijn’ nog steeds een strijd voor velen van ons, in binnen- én buitenland. 

Als de afgelopen twee jaren ons iets geleerd hebben, dan is het wel dat we allemaal nood hebben aan een veilige thuis of plaats om onszelf te zijn. En dat was zeker tijdens de verschillende quarantaineperiodes niet voor iedereen zo evident. Je alleen of onbegrepen voelen in je LGBTQ+ identiteit heeft een grote impact op het welzijn. We zien vandaag nog steeds dat ruim een kwart van de LGBTQ+ personen worstelt met donkere gedachten en de stap om hulp te zoeken gedwarsboomd wordt door angst op vooroordelen, discriminatie en vaak ook een gebrek aan duidelijke informatie. 

Veiligheid creëren we samen

We horen het vaak; verandering begint bij jezelf. Ook jij kan bijdragen aan de veiligheid voor de LGBTQ+ personen in je omgeving. Veiligheid creëren we samen door aandachtig te zijn voor handelingen, taalgebruik en structuren die anderen kwetsen of discrimineren. Vaak is het voor iemand die weinig structurele discriminatie in onze samenleving ervaart maar een kleine ‘moeite’ om zich uit te spreken tegen holebi- of transfoob geweld, of een aanpassing te doen aan hun eigen handelen of taal. Die kleine actie kan een wereld van verschil betekenen. Maar we moeten verder kijken dan onszelf, en werken aan structurele, gedeelde veiligheid over identiteits- en landsgrenzen heen. 

Samen strijden voor universele mensenrechten

Binnen de LGBTQ+ gemeenschap voelen we het belang van globale solidariteit en samenhorigheid. We worden wereldwijd als beweging geconfronteerd met een sterke tegenbeweging die de vrijheid en de kracht van diversiteit terug wilt duwen naar traditionele denkkaders. Die tegenbeweging treft trouwens niet enkel LGBTQ+ personen, maar vormt een gevaar voor universele mensenrechten. Kijk maar naar de veelbesproken anti-abortus en Don’t say Gay wetten in de VS. Ieder mens bevindt zich op meerdere assen van identiteit zoals seksualiteit en gender, maar ook afkomst, mobiliteit, gezondheid, religie. Wij zijn niet enkel LGBTQ+ maar ook van kleur, met een beperking, religieus of in kansarmoede. De strijd voor LGBTQ+ rechten is een strijd tegen elke vorm van discriminatie. Pride gaat niet alleen over individuen, vlaggen en een stoet maar over ons allemaal, altijd, overal. 

Jongeren als bruggenbouwers

Verandering begint ook bij jongeren, dat heeft de geschiedenis ons geleerd. Jongeren groeien op in een wereld die door volwassenen werd gecreëerd. In die wereld zijn zij alert voor knelpunten, en ze zijn niet bang om daad en woord in te zetten voor verandering. De kracht die jongeren in zich hebben om mee te bouwen aan gelijkwaardigheid is enorm, en dat moeten we erkennen. Dit jaar steken onze ‘Wel Jongeren’ de grens over naar Polen en Hongarije om bruggen te bouwen en over grenzen heen steun te bieden. Ze trekken moedig hun sportschoenen aan om holebi-, trans-, en interseksefobie aan te klagen in de sportwereld. Ze stellen zich kwetsbaar maar strijdvaardig op door hun ervaringen met ongelijkheid uit te spreken op sociale media. Maar bovenal slaan ze de handen in elkaar om samen te bouwen aan een veilige samenleving voor iedereen. Daarom: dankjewel jongeren, jullie zijn Pride.